МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
23 січня Національний банк України вводить в обіг монету "100 років Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка".

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України, над яким напис півколом УКРАЇНА, під гербом – рік карбування монети 2020 та зазначено номінал – 5 та графічний символ гривні; на дзеркальному тлі ліворуч розміщено портрет Гната Юри, праворуч від якого вертикальний напис ГНАТ ЮРА, праворуч – портрет Амвросія Бучми, ліворуч від якого вертикальний напис АМВРОСІЙ/БУЧМА, які були одними з фундаторів театру; унизу зазначено рік заснування театру – 1920; угорі праворуч – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет розміщено композицію, стилізовану під логотип театру: у квадратній рамці на дзеркальному тлі – рельєфне зображення будівлі театру; на матовому тлі – написи: 100/РОКІВ (під будівлею), НАЦІОНАЛЬНИЙ (вертикально ліворуч), АКАДЕМІЧНИЙ (угорі), ДРАМАТИЧНИЙ (вертикально праворуч), ТЕАТР/ІМЕНІ ІВАНА/ФРАНКА (унизу).
Художники аверс: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій
Скульптори: Атаманчук Володимир, Іваненко Святослав.

Монету буде випущено у двох варіантах: сріблі та нейзильбері (сплав міді й цинку).
Обидві монети мають однаковий дизайн, але різний тираж, цінність і номінал. Срібний 10-гривневий екземпляр вийде у кількості 2,5 тисячі штук, нейзильберовий – 35 тисяч номіналом 5 гривень. Одна срібна монетка коштуватиме колекціонерам 1 153 гривні, нейзильберова – 51 гривню.

Національний банк України